21/11/08

El post del dia: El xafarder de La Rambla

I la gent encara els vota...
Les polítiques d’austeritat passen de llarg de la plaça Sant Jaume. Ni més ni menys que un 30% s’incrementarà la llista d’alts càrrecs i personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona el 2009. Concretament es passarà de 246 a 320, entre comissionats, delegats i altres. S’ha de col·locar als amics com sigui, que venen temps difícils.